Світлодарська міська військова адміністрація Бахмутського району Донецької області
Донецька область, Бахмутський район

Оголошення про проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Світлодарської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у 2022 році

Дата: 21.02.2022 11:56
Кількість переглядів: 315

Фото без описуСвітлодарська міська військово-цивільна адміністрація Бахмутського району Донецької області оголошує проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках у 2022 році

Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з пунктом 10 розпорядження керівника Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області від 24.12.2021 № 234 «Про бюджет Світлодарської міської територіальної громади на 2022 рік 05538000000 (код бюджету)», згідно розпорядження керівника Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області від 08.02.2022 № 76 «Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Світлодарської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у 2022 році», фінансове управління Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області оголошує проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках у 2022 році та запрошує Вас прийняти участь у конкурсі серед банківських установ.

Загальний обсяг коштів, що прогнозується розмістити на вкладних (депозитних) рахунках складає 200 000 000,00 гривень (Двісті мільйонів гривень 00 копійок).

1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в Донецькій області (далі – банки), за умови якщо:

1.1. Держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів банку;

1.2. Протягом останнього року Національний банк не застосовував до цього банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних.

2. У випадку, коли банківська установа, яка допущена до конкурсу, є єдиним учасником і її пропозиція відповідає всім умовам конкурсу, конкурсна комісія може визначити її як переможця конкурсу.

3. Для участі в конкурсі банк-претендент повинен подати комісії з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Світлодарської міської територіальної громади на депозитних рахунках такі документи:

3.1. Заяву на участь у конкурсі;

3.2. Конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Світлодарської міської територіальної громади на депозитних рахунках, які будуть обов’язковими умовами при укладанні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області і банком, зокрема:

 • річна процентна ставка по депозиту, яка не може бути зменшена протягом року;
 • права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу та термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Світлодарської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового управління Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області;
 • заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області;
 • відсутність або встановлення незнижувального залишку на депозитному рахунку;
 • можливість вільного дорозміщування або зняття частини депозитного вкладу без зміни процентної ставки;
 • термін повернення коштів на рахунок бюджету Світлодарської міської територіальної громади не пізніше ніж за 10 днів до закінчення бюджетного року, а за необхідності раніше відповідно до письмового звернення фінансового управління Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області;
 • можливість перегляду процентної ставки протягом терміну перебування коштів бюджету на депозиті в банку;
 • щомісячне перерахування до бюджету Світлодарської міської територіальної громади відсотків за вкладом;
 • відповідальність банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Світлодарської міської територіальної громади, відкриті в Казначействі, з яких перераховуватимуться тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках банку;
 • в депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011p. N 6 (зі змінами).

3.3. Завірені належним чином копії документів банка-претендента:

 • свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
 • статуту банку;
 • положення про філію (відділення) банку;
 • банківської ліцензії на право здійснення банківських та інших операцій;
 • довіреності керівника представництва (філії, відділення) банку;
 • довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N 6 (зі змінами);
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).

4. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області і банком є:

 • можливість зняття або постійного поповнення вкладу в межах суми визначеної в заявці-пропозиції щодо розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету Світлодарської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках;
 • права вкладника на повернення вкладу(депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
 • заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області;
 • в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевого бюджету, відкриті в органах Казначейства України, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або сплати процентів на вклад за кожен день затримки (до п’яти календарних днів). Якщо строк затримки складає більше п’яти днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

6. Критеріями при визначенні банку-переможця є:

 • розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
 • відсутність незнижувального залишку на депозитному рахунку;
 • строки перерахування до місцевого бюджету процентів за вкладом;
 • термін повернення коштів на рахунок місцевого бюджету за письмовим зверненням фінансового управління Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області;
 • можливість збільшення процентної ставки по депозиту;
 • позитивний досвід спільної роботи.

7. Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

8. Банк–претендент подає документи у конверті, на якому зазначається назва претендента та його адреса, найменування конкурсу, з поміткою «заява на участь у конкурсі». Зворотна сторона конверта скріплюється в чотирьох місцях печаткою банку.

9. Пропозиції приймаються конкурсною комісією до 14 години 45 хвилин 25 лютого 2022 року за адресою: 84792, м. Світлодарськ, пр. Миру, буд. 5 (каб. 5), фінансове управління Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області. На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 15 години 00 хвилин 25 лютого 2022 року".

 Контактний телефон: +38(095)897-73-36 (Щиковська Яна Станіславівна).

10. Розкриття пропозицій відбудеться 25 лютого 2022 року о 15 годині за адресою: м. Світлодарськ, пр. Миру, буд. 5 (2-й поверх, актовий зал).

11. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.

12. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

13. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

14. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.

15. До участі в конкурсі не допускаються банки:

 • які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі;
 • які були визначені переможцем конкурсу, проте з ними було розірвано Договір банківського вкладу (депозиту) через вимогу банку зменшити процентну ставку, яка була заявлена установою банку на конкурсі та завдяки якій банк став переможцем конкурсу.

16. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 6 та 7 заявки-пропозиції.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь