Світлодарська міська військова адміністрація Бахмутського району Донецької області
Донецька область, Бахмутський район

Про доступ до публічної інформації

З метою встановлення єдиного порядку опрацювання запитів на публічну інформацію, забезпечення прозорості та відкритості в діяльності Світлодарської міської військової адмі­ ністрації Бахмутського району Донецької області, реалізації права кожного на доступ до пу­блічної інформації, на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» затверджено Розпордження начальника Світлодарської міської військової адміністрації «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»».

 

ПОРЯДОК
СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ В СВІТЛОДАРСЬКІЙ МІСЬКІЙ ВІЙСЬКОВІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати пуб­ лічну інформацію, шо знаходиться у її володінні.

Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Начальник загального відділу відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематиза­ цію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої цим розпорядженням, або в довільній формі та має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а та­ кож номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; - підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити начальник загального відділу, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 РЕЄСТРАЦІЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

Всі запити на інформацію, що надходять до Світлодарської міської ВА, незалежно від форми, приймаються начальником загального відділу та реєструються в журналі реєстра­ ції запитів на отримання публічної інформації.

Усний запит на інформацію фіксується шляхом занесення його до картки усного запиту на публічну інформацію. 

Начальник загального відділу забезпечує ведення єдиного обліку запитів на публі­ чну інформацію.

РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

Запйт після реєстрації негайно передається згідно резолюції керівника виконавцю, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

Начальник загального відділу фіксує у журналі реєстрації П.І.Б. виконавця, відпо­ відального за надання відповіді на запит, термін виконання та передає запит виконавцю.

Відповідь на запит надається структурним підрозділом, у володінні якого знахо­ диться запитувана інформація. Копія відповіді на запит в обов'язковому порядку надається начальнику загального відділу.

Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншій формі. 

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІ

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій до­ кументів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні ви­ трати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядником інформації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продов­ жено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

ВІДМОВА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Світлодарська міська ВА має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:

 • не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
 • особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має мі­ стити:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови;
 • порядок оскарження відмови;
 • підпис

ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили.

Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'яс­ ненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
 • дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 • причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встанов­ лений Законом строк:
 • строк, у який буде задоволено запит;
 • підпис

НАПРАВЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА НАЛЕЖНІСТЮ

У разі, якщо Світлодарська міська ВА не володіє запитуваною інформацією, але за ста­ тусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, працівник, від­ повідальний за надання відповіді на запит зобов'язаний направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отриман­ ня запиту належним розпорядником.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь