A A A K K K
для людей із порушенням зору
Світлодарська міська військова адміністрація Бахмутського району Донецької області
Донецька область, Бахмутський район

Про доступ до публічної інформації

Запити на публічну інформацію

Стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Стаття 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
4. Письмовий запит подається в довільній формі.
5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.


Запит на інформацію може бути поданий:

за телефоном 5-72-77;

на поштову адресу: 84792, м. Світлодарськ, пр-т. Миру, 5;

на електронну адресу: [email protected];

особисто за адресою: 84792, м. Світлодарськ, пр-т. Миру, 5 каб. 21.

ПОРЯДОК
складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію
в міській раді та її виконавчих органах

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію у виконкомі міської ради (далі – Порядок) поширюється на всі запити на публічну інформацію, які отримані міською радою та її виконавчими органами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.
1.3. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
1.5. Спеціаліст І категорії загального відділу (Міхєєва) відповідає за реєстрацію, опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

2. ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

2.1. Письмовий запит на інформацію подається шляхом заповнення форми письмового запиту на публічну інформацію, затвердженої цим розпорядженням, або в довільній формі та має містити:
- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.2. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити спеціаліст І категорії загального відділу , обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

3. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

3.1. Всі запити на інформацію, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, незалежно від форми, приймаються спеціалістом І категорії загального відділу, реєструються в системі електронного документообігу (далі – СЕД) та в журналі реєстрації запитів на отримання публічної інформації.
Усний запит на інформацію фіксується шляхом занесення його до картки усного запиту на публічну інформацію згідно з додатком 2.
3.5. Спеціаліст І категорії загального відділу забезпечує ведення єдиного обліку запитів на публічну інформацію.

4. РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

4.1. Запит після реєстрації негайно передається керівнику відділу, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
4.2. Спеціаліст І категорії загального відділу фіксує у журналі реєстрації П.І.Б. виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передає запит виконавцю.
4.4. Відповідь на запит надається структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. Копія відповіді на запит в обов’язковому порядку надається спеціалісту І категорії загального відділу.
4.5. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншій формі.

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Інформація на запит надається безкоштовно.
5.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
5.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядником інформації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

6.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
6.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
6.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. ВІДМОВА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

7.1. Міська рада та її виконавчі органи мають право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:
- не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;
- особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону.
7.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис.

8. ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну інформацію має бути зазначено:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;
- строк, у який буде задоволено запит;
- підпис.

9. НАПРАВЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЗА НАЛЕЖНІСТЮ

У разі, якщо міська рада та її виконавчі органи не володіють запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, спеціаліст І категорії загального відділу зобов'язаний направити цей запит протягом двох днів належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
 

Форма письмового запиту на публічну інформацію 

 
Керівнику Світлодарської міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області
 
Сергію Гошку
 
__________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова
 
 
___________________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
 
ЗАПИТ
на публічну інформацію
 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію
 
_____________________________________________________________________________
загальний опис інформації)
 
_____________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________
( або вид, назва, реквізити чи зміст документа , щодо якого зроблено запит)
 
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.
Відповідь надати (підкреслити обрану категорію):
Поштою (вказати поштову адресу)
Факсом (вказати номер факсу)
Електронною поштою (вказати E-mail)
В усній формі (вказати номер телефону)
 

 

Дата запиту                                                                                                                Підпис

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь