Світлодарська міська військова адміністрація Бахмутського району Донецької області
Донецька область, Бахмутський район

Інформація про відділ соціального захисту населення

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СВІТЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Розпорядження начальника Світлодарської міської військової адміністрації №16 від 01.02.2024 «Про затвердження Положення про відділ соціального захисту населення Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області та посадової інструкції начальника і головного спеціаліста відділу соціального захисту населення Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області»

 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основними завданнями Відділу у межах своїх повноважень реалізації державної політики з питань соціального захисту населення на території Світлодарської міської територіальної громади є:

1) прийом документів для призначення та виплати усіх видів соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством;

2) організація надання соціальних послуг, проведення соціальної роботи шляхом розвитку комунальних закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

3) розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання / перебування;

4) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури;

5) забезпечення напрямку роботи щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

6) реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення та організація виконання відповідних програм;

7) реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, військовослужбовців, які звільнені з військової служби та членів їх сімей / комісованих військовослужбовців та членів їх сімей, соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової служби, волонтерської діяльності;

8) розроблення та організація виконання комплексних (цільових) програм і заходів з питань підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які брали та наразі беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

9) забезпечення взаємодії з центром надання адміністративних послуг щодо надання соціальної підтримки населенню;

10) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей, запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, зокрема виконання програм і заходів у цій сфері.

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах території Світлодарської міської територіальної громади та вживає заходів для усунення недоліків;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми економічного і соціального розвитку Світлодарської міської територіальної громади;

4) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету Світлодарської міської територіальної громади;

5) забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7) розробляє в межах своєї компетенції проекти розпоряджень начальника Світлодарської міської ВА;

8) бере участь у розробленні проектів розпоряджень начальника Світлодарської міської ВА, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Світлодарської міської ВА;

9) бере участь у підготовці звітів начальника Світлодарської міської ВА;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до компетенції Відділу, для подання начальнику Світлодарської міської ВА;

11) забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

15) постійно інформує населення про виконання своїх повноважень визначених законом;

16) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

18) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

19) забезпечує захист персональних даних;

20) залучає громадські та благодійні організації до виконання комплексних (цільових) програм і відповідних заходів;

21) забезпечує організацію ефективної співпраці підприємств, установ, організацій усіх форм власності, розташованих на території Світлодарської міської територіальної громади;

22) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

 • бере участь у роботі комісій з питань соціального захисту населення, утворених при Світлодарській міській ВА;
 • сприяє громадянам в отриманні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг;
 • організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, надісланих поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості), та забезпечує розгляд заяв і прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

23) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям населення:

 • організовує прийом документів для призначення та виплати допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства;
 • проводить підготовку документів щодо визначення / підтвердження статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям населення відповідно до законодавства;
 • подає пропозиції до проектів регіональних програм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • організовує в межах компетенції роботу з надання пільг (крім пільг з оплати житлово- комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу) пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним особам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства за рахунок місцевого бюджету;
 • організовує збір і подання документів для виплати:

- одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

- одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

 •  веде облік внутрішньо переміщених осіб;
 • організовує роботу з видачі посвідчень, що дають право на пільгу окремим категоріям громадян відповідно До законодавства;
 • організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 • забезпечує організацію виконання комплексних (цільових) програм спрямованих на забезпечення ветеранів війни та членів їх сімей послугами із соціальної та професійної адаптації, а також психологічної реабілітації;

24) у сферах надання соціальних послуг населенню, проведення соціальної роботи:

 • організовує роботу із визначення потреби населення Світлодарської міської територіальної громади у соціальних послугах, готує і подає Світлодарській міській ВА пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, формування соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними надавачами соціальних послуг;
 • інформує населення Світлодарської міської територіальної громади про надавачів соціальних послуг і послуги, що ними надаються;
 • проводить моніторинг надання соціальних послуг, оцінює їх якість, контролює роботу комунальних надавачів соціальних послуг, вживає заходів з покращення якості надання соціальних послуг;
 • забезпечує облік осіб, які звертаються до Відділу з питаннями направлення їх в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні відповідних документів цим особам;
 • спрямовує та координує діяльність комунальних надавачів соціальних послуг;
 • проводить моніторинг та аналіз ефективності проведення соціальної роботи із сім’ями / особами, надання їм соціальних послуг, спрямованих на запобігання потраплянню в складні життєві обставини, та прогнозування їхніх потреб у соціальній підтримці;
 • сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства;
 • забезпечує доступність громадян до соціальних послуг і своєчасність надання відповідно до законодавства;
 • підтримує діяльність недержавних надавачів соціальних послуг;
 • забезпечує взаємодію суб’єктів, що надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • визначає пріоритети соціального замовлення та організовує його проведення;
 • оцінює конкурсні пропозиції соціальних проектів, які подаються недержавними надавачами соціальних послуг, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;
 • сприяє громадським, благодійним, релігійним організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, та в поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;
 • у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; - сприяє влаштуванню (за потреби) до будинків-інтернатів (пансіонатів) осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; 
 • організовує роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;
 • вживає заходів щодо соціального захисту бездомних осіб та запобігання бездомності;
 • вживає заходів із соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, бере участь у діяльності спостережних комісій, утворених місцевими державними адміністраціями, на території яких розміщені установи виконання покарань;
 • сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, працівників установ і закладів системи соціального захисту таобслуговування населення;

25) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

 • проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;
 • координує роботу реабілітаційних установ на території Світлодарської міської територіальної громади для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
 • забезпечує направлення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, та інших осіб, до установ, які надають реабілітаційні послуги, відповідно до бюджетних програм;
 • організовує прийом документів для призначення та виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, інших грошових компенсацій, передбачених законодавством; - визначає потреби в забезпеченні осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у компенсаційних виплатах, передбачених законодавством, та направляє узагальнену інформацію до Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації (далі - Департамент);
 • бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

26) у напрямах поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних і молодих сімей, зокрема шляхом оздоровлення та відпочинку дітей; запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми:

 • взаємодіє з іншими структурними підрозділами Світлодарської міської ВА, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами, об’єднаннями громадян, недержавними організаціями щодо надання методичної, практичної та консультативної допомоги з питань:

- забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;

- запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;

- протидії дискримінації за ознакою статі;

- протидії торгівлі людьми;

- організації оздоровлення та відпочинку дітей;

 • забезпечує надання на території Світлодарської міської територіальної громади соціальних послуг (у тому числі шляхом соціального замовлення) у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; 
 • бере участь у підготовці фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, у тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників;
 • проводить прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства і насильства за ознакою статі, забезпечує застосування заходів для його припинення та надання допомоги постраждалим особам;
 • забезпечує координацію діяльності та взаємодію суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, на території Світлодарської міської територіальної громади;
 • інформує постраждалих осіб про права, заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;
 • проводить відповідно до законодавства збір, аналіз і поширення на території Світлодарської міської територіальної громади інформації про домашнє насильство і насильство за ознакою статі;
 • звітує центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, про виконання повноважень у цій сфері в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
 • виконує повноваження органу опіки та піклування;
 • забезпечує:

- організацію оздоровлення та відпочинку дітей, реалізацію відповідні програми, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

- організовує збір і подання документів до Департаменту для виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон; - оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- виконання інших повноважень відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";

- надає організаційну, методичну та інформаційну допомогу з питань оздоровлення та відпочинку дітей громадським об'єднанням, фондам, підприємствам, установам, організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам.

27) виконує інші передбачені законодавством повноваження.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь