Світлодарська міська військова адміністрація Бахмутського району Донецької області
Донецька область, Бахмутський район

Щодо відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок місцевого бюджету

Дата: 06.06.2023 12:08
Кількість переглядів: 197

Фото без описуСвітлодарська міська військова адміністрація Бахмутського району Донецької області з метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2023 році, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, у тому числі тих, які зареєстровані/задекларовані на території Світлодарської міської територіальної громади та перемістились (евакуювались) за її межі, внесла до Програми економічного і соціального розвитку Світлодарської міської територіальної громади на 2023 рік вирати на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

На відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей за рахунок коштів місцевого бюджету Світлодарської міської територіальної громади мають право батьки (особи, які їх замінюють) дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, у тому числі тих, які зареєстровані/задекларовані на території Світлодарської міської територіальної громади та перемістились (евакуювались) за її межі, віком від 7 до 18 років.

Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, за рахунок коштів місцевого бюджету Світлодарської міської територіальної громади, здійснюється один раз на рік за умови, що дитині протягом 2023 року не надавалася путівка до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Відшкодування часткової вартості путівки для оздоровлення або відпочинку на одну дитину, яка виховується в сім’ях з дітьми, здійснюється шляхом перерахування одного прожиткового мінімуму, встановленого Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» на одну дитину віком від 6 до 18 років на 01 січня 2023 року (2833,00 грн.).

Для формування банку даних та утворення черги для отримання путівки необхідно до Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області надати наступні документи особисто або засобами поштового зв’язку:

1) заяву про намір оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми;

2) копію свідоцтва про народження або паспорта дитини;

3) копію паспорта одного з батьків дитини або особи, яка їх замінює (у разі надання копії паспорта з безконтактним електронним носієм додатково надається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

4) копію облікової картки платника податків (за виключенням фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

5) згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

6) копію довідки про реєстрацію місця проживання та/або копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

7) довідку з навчального закладу освіти за фактичним місцем перебування про не користування пільговою путівкою, придбаною за рахунок бюджетних коштів у поточному році;

8) документ, що підтверджує оплату частини вартості путівки, яка дорівнює різниці між вартістю путівки та розміром одного прожиткового мінімуму (2833,00 грн.), встановленим Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», на одну дитину віком від 6 до 18 років на 01 січня 2023 року (для часткового відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів Субвенції).

Для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, крім документів, зазначених вище, подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

- копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах:

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту:

- копія свідоцтва про народження дитини, батька / матір якої внесеного до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2014 року № 278 «Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника»;

4) для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

- копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до Закладів;

5) для дітей із багатодітних сімей:

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;

6) для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:

- копія розпорядчого документу про створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

7) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- копія посвідчення учасника бойових дій батька/матері;

8) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

9) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

- медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522;

10) для дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

- копія документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

11) для дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

- список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, у якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

- копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році;

12) для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

- копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

13) для відмінників навчання:

- копія табеля за останній навчальний рік;

14) для лідерів дитячих громадських організацій:

- клопотання керівного органу громадської організації;

15) для дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможців обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

- список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, у якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

- копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського, районного рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році;

16) для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

- копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського, районного рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

Документи надсилати:

Укрпошта за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Героїв, 12 блок 29, 49106.

Нова пошта за адресою: м. Дніпро, проспект Героїв, 3, поштове відділення № 30.

Телефон для довідок: (066)858-11-74 - в.о. начальника відділу соціального захисту населення Світлодарської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області.

 

Також повідомляємо, що обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» продовжує здійснювати свою діяльність на Закарпатті на базі санаторію «Карпати». Дізнатись подробиці та ознайомитись з графіком заїздів на 2023 рік можливо за посиланням: https://svitlo-vca.gov.ua/news/1686043793.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь